School en Bib

Op deze pagina kan je ontdekken hoe scholen en bibliotheek in Halen samenwerken.

Klasbezoeken, activiteiten, extra aanbod voor scholen en leerkrachten.

De bibliotheek werkt intensief samen met de drie Halense basisscholen. Alle lagere schoolkinderen komen op regelmatige basis op bibliotheekbezoek. De kleuterklassen die dit wensen komen langs voor voorleesmomentjes.
In september en januari voorzien we bibliotheekintroducties; in maart vieren we de jeugdboekenmaand met een leuk spel en auteurslezingen. Hiernaast stellen we - op vraag - ook themapakketten ter beschikking. Voor de kleuters worden op vaste momenten prentenboeken geleverd in de klas rond de thema's Sinterklaas/Kerst en Lente/Pasen.
We steunen het project Kwartiermakers van harte, waarvoor we diverse materialen aanbieden aan de scholen. Leesplezier is maatwerk en we denken met plezier mee met de school en/of leerkracht. Leerkrachten kunnen bovendien gebruik maken van extra voordelen binnen hun lidmaatschap. Vraag hiernaar in de bib.

Tijdens een gewoon klasbezoek kunnen leerlingen boeken uitlenen in onze bibliotheek. De leerkracht bepaalt welke en hoeveel boeken er uitgeleend mogen worden, maar maximum 3 per leerling. Of de boeken mee naar huis mogen of enkel in de klas gebruikt mogen worden, wordt in de klas afgesproken. 

lezende kinderen

 

   

Logo van escape the bib spel

Tijdens de klasintroducties leren de kinderen stap voor stap om hun weg te vinden in de bibliotheek. In het eerste en het tweede leerjaar gaan we spelenderwijs op zoek naar boeken voor hun leeftijd. Het derde leerjaar leert alles over informatieve boeken en in het vijfde leren we boeken in de online catalogus opzoeken.

Als het jeugdboekenmaand is organiseren we een groot klassenspel waarbij alle klassen binnen één graad tegen elkaar spelen om de bibliotheekwisselbeker te bemachtigen. Zo maken we bijvoorbeeld 2-jaarlijks een echte escaperoom van de bib voor de 3de graad.

Dit doen we allemaal omdat lezen leuk is, en hoe leuker je de bib vindt, hoe makkelijker de stap naar meer leesplezier!